Genuflexiune sentimental-(pato)logică

luni, 7 iulie, 2014 la 11:43 pm

fetele

Revederile în răstimpuri de zeci de ani cu colegii din diverse şcoli absolvite sunt nişte intenţii emoţionale foarte bune, cu un potenţial practic dezastruos remarcabil.